back


obět | Opfer 2017
Obětováváme naši nezávislost
Instalace | installation

Obětováváme naše zdraví a naši duši, abychom mohli fungovat ve společnosti, která se řídí výkonem. Domeček z karet, který si stavíme, muže každou chvílí spadnout.