back

BlbostBlbostglocal emotion 2020
installation
Lenka Holíková & Gaby Baltha (CZ&D)

Glocal nebo lokal nehraje roli, pokud jsme kreativní.
Fotografická série byla vytvořena v průmyslové oblasti, v místě, které dnes povětšinou symbolizuje globální obchod. Kolážová kompozice jednotlivých kaleidoskopických motivů propůjčuje věcné industriální fotografii určitou poezii a poukazuje na příležitost, prostřednictvím umění hry a bezděčného setrvání znovuobjevit přeshraniční, univerzální formu komunikace v našem každodenním životě. Série fotografií zároveň koresponduje se změnami ve veřejném prostoru v bezprostřední blízkosti riesa efau.