back


lastnext

nový pokus 2010
instalace | Installation

Gaby Baltha
Lenka Holíková

ženy jsou v ředitelských patrech a v důležitých grémiích stále ještě málo zastoupeny. Pouze jedenáct procent vedoucích pracovníků v padesáti největších evropských podnicích, kótovaných na burze,jsou ženy. Kdybychom byli měli firmy jako 'Lehmann Sisters', třeba by finanční krize ani nebyla vznikla...