back
Jaro v Létě | Frühling im Sommer 2008
art-Y-šok | art-Y-Schock
instalace keramiky | Keramikinstallation
Myšlenky a naděje onoho jara 1968 měly klíčit a zrát. Pak následovaly podzim a normalizace apoupě svobody ustrnulo v nepohnutosti kameniny.