back

Mlha | Nebel 2015
instalace
Gaby Baltha, Lenka HolíkováObavy jsou vyvolány polopravdami, přetížením médii a stresem, že neuspokojíme rostoucí nároky. Nacházíme se v mediální mlze, která nám bere jasný výhled. Jak se s tím vypořádáme? Jak si můžeme udělat jasno?

Zwang donucení   Scheitern ztroskotání   Erschöpfung vyčerpání   Selbstoptimierung sebe zlepčení   Selbstausbeutung sebevykořisťování   Kontrolle kontrola   Freiheit svoboda   Müdigkeit únava   Überforderung přetěžování   Ohnmacht bezmoc   Narzissmus narcismus   Panik panika   Einsamkeit samota   Angst strach   Illusion iluze Selbstzweifel   pochybování o sobě, své osobě   Unsicherheit nejistota   Egoismus sobectví